event calendar


No Data

Past events


Արմավիրի մշակութային կառույցների ռազմավարության մշակում

Մշակել Արմավիրի մշակութային կառույցների զարգացման տեսլականը՝ մշակույթը դիտարկելով որպես ռազմավարեցման գործիք ու համայնքի առաջխաղացման արդյունքի արտադրող։


11:00, March 06, 2019

- 4:00, March 06, 2019

«Հանքարդյունաբերությունը Վայոց Ձորում և ՏԻՄ իրավասություններն այդ կոնտեքստում» քննարկում

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ) իրականացնելու է «ՏԻՄ լիազորություններն ու իրավասությունները հանքերի շահագործման համատեքստում» քննարկումը, որն իրականացվում է «Հանրային Մասնակցություն Տեղական Ինքնակառավարմանը» ծրագրի շրջանակներում։ Միջոցառման նպատակն է՝ քննարկել Վայոց Ձորի մարզում հանքարդյունաբերության ոլորտում տեղի ունեցած վերջին զարգացումները՝ ՏԻՄ լիազորությունների և իրավասությունների դիրքերից և պարզել ՏԻՄ-կենտրոնական իշխանությունների որոշումների կայացման հարաբերակցությունը և դրա վրա ազդող գործոնների ամբողջությունը։


2:00, March 05, 2019

- 5:00, March 05, 2019

«Վայքի համայնքային կրթական և մշակութային հաստատությունների կարողությունների զարգացում և ռազմավարությունների մշակում» միջոցառում

Միջոցառման հիմնական նպատակն է • Համայնքային կրթական և մշակութային հաստատությունների գործունեության ռազմավարեցումը։ Միջոցառման խնդիրներն են • Կրթական և մշակութային հաստատությունների կարիքների գնահատում; • Կարողությունների, օնլայն հարթակների կիրառման հմտությունների զարգացում; • Հաստատությունների գործողությունների նորարարական ռազմավարությունների մշակում; • Հաստատությունների միջև համագործակցային հաղորդակցության մեխանիզմների մշակում։


12:00, February 20, 2019

- 6:00, February 20, 2019

Նախընտրական դեբատ Իջևանի Ինֆոտանը

2019թ.-ին փետրվարի 17-ին Իջևանում տեղի կունենա ՏԻՄ ընտրություններ: Իջանցիներն ընտրելու են ավագանու անդամներ: ԵՀՀ ՀՄ-ն, որն իրականացնում է նաև Իջևան ինֆոտուն ծրագիրը, որպես տեղեկացվածություն և հանրային մասնակցություն ապահովող կառույց, որոշել է այս ընտրություններց առաջ՝ քարոզարշավի ընթացքում, կազմակերպել դեբատ: Դեբատին կհրավիրվեն բոլոր առաջադրված թեկնածուները: Հանդիպումից ոչ ուշ քան 15 օր առաջ ինֆոտան կողմից կձևավակերպվեն հարցեր և քվերակության կդրվեն ինֆոտան facebook-յան խմբում: Քաղաքացիները հնարավորություն կունենան նաև իրենք հարցեր առաջադրել: Սա ավելի շատ հնարավորթյուն կտա ևս մեկ անգամ բարձրաձայնել համայնքում առկա խնդիրները և հասկանալ թե, որ ոլորտներն են ավելի շատ հետաքրքրում քաղաքացիներին: Քաղաքացիների կողմից բարձրացված հարցերից նույնպես կընտրվեն և կհնչեցվեն:


11:00, February 15, 2019

- 2:00, February 15, 2019

Համայնքային պաշտոնական կայքերի մշտադիտակման արդյունքների ներկայացում-քննարկում Վանաձորի ինֆոտանը

Վանաձորի ինֆոտանը տեղի կունենա համայնքային պաշտոնական կայքերի մշտադիտակման 2018 թվականի ընդհանուր արդյունքների ներկայացում-քննարկումը, որին կհաջորդի համայնքապետարանների տվյալ բաժնի պատասխանատուների համար կայքերի և ֆեյսբուքյան էջերի վարման պրակտիկ դասընթաց։


1:00, February 13, 2019

- 4:00, February 13, 2019

CONTACT US