ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՏԺ դպրոցն ու Գյումրի ինֆոտունը

10:11, հունվարի 30, 2020

ՏԺ դպրոցի հիմնական նպատակն է բացահայտել նոր մտածելակերպով շահագրգիռ ու եռանդուն երիտասարդ կադրերի, տրամադրել նրանց ժամանակակից գիտելիքներ, կարողություններ ու հմտություններ:
Շիրակի մարզից ՏԺԴ-ում ուսուցում անցած երիտասարդների 3 խումբ, ովքեր իրականացնում են ժողովրդավարությանը նպաստող մի շարք ձեռնարկներ, դրանց շնորհիվ մասնակիցները տեղեկանում են տեղական ինքնակառավարման կառուցվածքի, ժողովրդավարական մասնակցության, մարդու իրավունքների և այլ կարևոր թեմաների մասին, որն էլ նպաստելու է իրենց համայքներում փոփոխություն բերելուն։ ՏԺԴ երիտասարդները սերտ համագործակցության մեջ են Սախարովի կենտրոնի Գյումրի ինֆոտան հետ, որտեղ նրանք ստանում են իրավաբանական, կազմակերպական ու տեխնիկական խորհրդատվություն և աջակցություն: Հանդիպումները Գյումրի ինֆոտանը անցկացվում են պարբերաբար, որոնց, բացի ՏԺԴ-ի շրջանավարտներից մասնակցում են նաև ինֆոտան անդամներն ու կամավորները:


ՏԺ դպրոցն ու Գյումրի ինֆոտունը https://gyumriinfotun.blogspot.com/2020/01/blog-post_29.html

0