Տեղական ժողովրդավարության դպրոց - փուլ 1

Տեղական ինքնակառավարումը ժողովրդավարական արժեքային տեսանկյունից

ՏԻ համակարգի տեղն ու դերը հանրային կառավարման համակարգում 1

Փորձագետ(ներ):

Դավիթ Մարգարյան
Հեռ.: (011) 531-397
Բջջ.: (093) 541870

Զրույցներ տեղական ինքնակառավարման մասին (Մաս 1)

ՏՀ համակագգի առանձնահատկությունները (մաս 1)

ՏԻ համակարգի առանձնահատկությունները

Զրույցներ տեղական ինքնակառավարման մասին

Փորձագետ(ներ):

Աննա Ղորուխչյան
Հեռ.: (011) 531397
Բջջ.: (094) 595171

Տվյալներ չկան

Փորձագետ(ներ):

Դավիթ Մարգարյան
Հեռ.: (011) 531-397
Բջջ.: (093) 541870

Տնտեսական զարգացում (մաս 1)

Փորձագետ(ներ):

Դավիթ Մարգարյան
Հեռ.: (011) 531-397
Բջջ.: (093) 541870

Տվյալներ չկան

Փորձագետ(ներ):

Տվյալներ չկան

Փորձագետ(ներ):

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ