Փուլ 2 - Համայնքի զարգացման քաղաքականություններ և գործիքակազմ

Համայնքի զարգացման քաղաքականություններ և գործիքակազմ

Փորձագետ(ներ):

Հասմիկ Մանասյան (Գրիգորյան)
Հեռ.: (011)531397
Բջջ.: (099)919970
Էլ. փոստ: hasmikairapetovna@gmail.com

Թեմա 7 - Կառավարման ապակենտրոնացում, վարչատարածքային բարեփոխումներ, միջհամայնքային համագործակցություն

Փորձագետ(ներ):

Դավիթ Մարգարյան
Հեռ.: (011) 531397
Էլ. փոստ: dav.cfoa@gmail.com

Փորձագետ(ներ):

Գայանե Մկրտչյան
Հեռ.: (010)251575
Բջջ.: -
Էլ. փոստ: gmkrtchyan@epfound.am
Մարինա Այվազյան
Հեռ.: (010)251575
Բջջ.: -
Էլ. փոստ: mayvazyan@epfound.am

Թեմա 14 - Կազմակերպական կառավարում

Փորձագետ(ներ):

Գայանե Մկրտչյան
Հեռ.: (010)251575
Բջջ.: -
Էլ. փոստ: gmkrtchyan@epfound.am
Մարինա Այվազյան
Հեռ.: (010)251575
Բջջ.: -
Էլ. փոստ: mayvazyan@epfound.am