Փուլ 2 - Համայնքի զարգացման քաղաքականություններ և գործիքակազմ

Համայնքի զարգացման քաղաքականություններ և գործիքակազմ

Թեմա 6 - Համայնքի հանրային բնույթի ծառայություններ

Փորձագետ(ներ):

Հասմիկ Մանասյան (Գրիգորյան)
Հեռ.: (011)531397
Բջջ.: (099)919970

Թեմա 13 - Կազմակերպության քաղաքականություններ և ընթացակարգեր, կառավարման ավտոմատացում

Փորձագետ(ներ):

Գայանե Մկրտչյան
Հեռ.: (010)251575
Բջջ.: -
Մարինա Այվազյան
Հեռ.: (010)251575
Բջջ.: -

Թեմա 14 - Կազմակերպական կառավարում

Փորձագետ(ներ):

Գայանե Մկրտչյան
Հեռ.: (010)251575
Բջջ.: -
Մարինա Այվազյան
Հեռ.: (010)251575
Բջջ.: -