Տեղական ժողովրդավարության դպրոց - փուլ 3

Համայնքի զարգացման ծրագրեր, բյուջե, ծրագրի կառավարում, մոնիթորինգ և գնահատում

Տվյալներ չկան

Փորձագետ(ներ):

Վահրամ Շահբազյան
Հեռ.: (011) 531-397
Բջջ.: (093) 541870

Տվյալներ չկան

Փորձագետ(ներ):

Նվեր Գևորգյան
Հեռ.: (011) 531-397
Բջջ.: (093) 541870

Տվյալներ չկան

Փորձագետ(ներ):

Վահրամ Շահբազյան
Հեռ.: (011) 531-397
Բջջ.: (093) 541870

Տվյալներ չկան

Փորձագետ(ներ):

Տվյալներ չկան

Փորձագետ(ներ):

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ