Փուլ 3 - Համայնքի զարգացման ծրագրեր, բյուջե, ծրագրի կառավարում, մոնիթորինգ և գնահատում

Համայնքի զարգացման ծրագրեր, բյուջե, ծրագրի կառավարում, մոնիթորինգ և գնահատում

Փորձագետ(ներ):

Աննա Ղորուխչյան
Հեռ.: (011) 531397
Հասմիկ Մանասյան (Գրիգորյան)
Հեռ.: (011)531397
Բջջ.: (099)919970

Թեմա 15 - Ռազմավարական պլանավորում, ծրագրային մտածողություն, ծրագրի կառավարում, մոնիթորինգ և գնահատում

Փորձագետ(ներ):

Գայանե Մկրտչյան
Հեռ.: (010)251575
Բջջ.: -
Մարինա Այվազյան
Հեռ.: (010)251575
Բջջ.: -

Փորձագետ(ներ):

Արմեն Գրիգորյան
Բջջ.: +37410251575
Նանե Պասկևիչյան
Բջջ.: +37410251575