Տեղական ժողովրդավարության դպրոց

ՏԺԴ առցանց ուսուցման հարթակ

 
Թեմատիկ ընթերցանության նյութեր

Թեմա

Փորձագետ

Կոնտակտային
տվյալներ

Կարդալ/ներբեռնել

ՏԻ համակարգի տեղն ու դերը հանրային կառավարման համակարգում

 Դ. Մարգարյան

091 685020
dav.cfoa@gmail.com

ՀՀ ՏԻ համակարգի առանձնահատկությունները

 Ա. Ղորուղչյան

094 595171
annghorukhchyan@gmail.com

 

Համայնքի աշխատակազմի կառուցվածքը, կարողությունները, համայնքային ծառայություն

 Կ. Հովհաննեսյան

091 201731
infcent@yahoo.com

Համայնքի տնտեսական զարգացում

 Կ. Հովհաննեսյան

091 201731
infcent@yahoo.com

Համայնքի հանրային բնույթի ծառայություններ

 Հ. Մանասյան

099 919970
hasmikairapetovna@gmail.com

Կառավարման ապակենտրոնացում, վարչատարածքային բարեփոխումներ, միջհամայնքային համագործակցություն

 Դ. Մարգարյան

091 685020
dav.cfoa@gmail.com

Քաղաքացիների մասնակցությունը ՏԻ-ը.

 • Իրավական հիմքերը
 • Մասնակցության 3 կարգերը
 • Մասնակցության ձևերը
 • Բնակիչների նախաձեռնություն

 Ա. Ղորուղչյան

094 595171
annghorukhchyan@gmail.com

Համայնքի զարգացման ծրագրեր.

 • Ռազմավարական պլանավորում
 • Հնգամյա զարգացման ծրագիր
 • Տարեկան աշխատանքային պլան

 Վ. Շահբազյան

093 541870
vshahbazyan@cfoamail.am

Համայնքի բյուջե.

 • Բյուջեի նպատակները և տեսակները
 • Բյուջեի կառուցվածքը
 • Մուտքեր և ելքեր
 • Բյուջետային գործընթաց
 • Պետական և համայնքի բյուջեների փոխհարաբերություններ
 • Փոխառու միջոցներ

 Հ. Մանասյան,
 Ա. Ղորուղչյան

099 919970
hasmikairapetovna@gmail.com

094 595171
annghorukhchyan@gmail.com

Համայնքի զարգացման ծրագրերի  մոնիթորինգ և գնահատում, բյուջեի աուդիտ և գնահատում

 Վ. Շահբազյան

093 541870
vshahbazyan@cfoamail.am