Փաստաթղթեր


Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ձևավորման մոտեցումների և աղբյուրների վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 9-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին>> N 1055-Ն որոշման 2-րդ հավելվածի <<Գերակա խնդիրներ>> բաժնի տարածքային զարգացման հայեցակարգից բխող նոր գործիքակազմի ձևավորման շրջանակներում տարածքային զարգացման հիմնադրամի ձևավորման մոտեցումների և աղբյուրների վերաբերյալ...

Ֆայլի հղումը


0
Օրացույց


Տվյալներ չկան

ԹՈՓ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Տվյալներ չկան

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ