Գրադարան


Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում (2015)

Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2015 թվականի բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորման (ՀՖՄ) փորձագետների մշակած մեթոդաբանության հիման վրա:

Օրացույց


Տվյալներ չկան

ԹՈՓ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Տվյալներ չկան

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ