Գրադարան


Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում (2012 և 2013)

Այս գիրքը նվիրված է Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 2012 և 2013 թվականների բարեփոխումների գնահատմանը, որը կատարվել է Համայնքների Ֆինանսիստների Միավորման (ՀՖՄ) փորձագետների մշակած մեթոդաբանության հիման վրա:

Օրացույց


Տվյալներ չկան

ԹՈՓ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Տվյալներ չկան

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ