իրադարձությունների օրացույց


Տվյալներ չկան

Անցած Իրադարձություններ


ՏԻՄ-ԵՐԻ ԷԼ. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՅՔԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Վայրը` ՏՀԶՎԿ ՀԿ գրասենյակ (Երևան, Կոմիտասի պող. 51, 2-րդ հարկ) --- -- 13:30-13:35 Մասնակիցների գրանցում -- 13:35-13:40 Բացման խոսք, Գրիշա Խաչատրյան -- 13:40-14:30 ՏԻՄ - երում կիրառվող Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՀԿՏՀ) խնդիրները և զարգացման ուղղությունները, Գրիշա Խաչատրյան -- 14:30-15:00 Հարց ու պատասխան, վարող՝ Ռոբերտ Գրիգորյան -- 15:00-15:50 Կայքերում և կառավարման տեղեկատվական համակարգերում կրացուցիք բարելավումների և դրանց իրականացման մեխանիզմների քննարկում, վարող՝ Գրիշա Խաչատրյան -- 15:50-16:00 Ամփոփում, Գրիշա Խաչատրյան


1:30, մայիսի 19, 2017

- 4:30, մայիսի 19, 2017

Սեմինար-քննարկում Տավուշի մարզում

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՅՔԵՐԸ (ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ - ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԿԱՅՔԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԸ) - ՍԵՄԻՆԱՐ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ - - Վայրը` Տավուշի մարզպետարան - 12:00-12:05 Բացման խոսք (Գրիշա Խաչատրյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ)) - 12:05-12:10 Ողջույնի խոսք (Տավուշի մարզպետարան) - 12:10-12:50 ՀԿՏՀ - համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի ներկայացում (www.dilijancity.am օրինակով). Կայքում առկա մասնակցության էլեկտրոնային գործիքները, և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները (Գրիշա Խաչատրյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ)) - 12:50-13:30 Տավուշի մարզի այլ համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի ներկայացում (Ռոբերտ Գրիգորյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ)) - 13:30-14:00 Քննարկում, հարցերի և պատասխաններ (Գրիշա Խաչատրյան, Ռոբերտ Գրիգորյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ)) - 14:00-14:30 ՀաՄաՏեղ ծրագրի www.celog.am կայքի ներկայացում (Ռոբերտ Գրիգորյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ)) - 14:30-15:00 Ամփոփում (Գրիշա Խաչատրյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ))


12:00, ապրիլի 13, 2017

- 4:00, ապրիլի 13, 2017

Սեմինար-քննարկում Վայոց ձորի մարզում

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՅՔԵՐԸ (ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ - ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԿԱՅՔԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԸ) - ՍԵՄԻՆԱՐ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ - - Վայրը` Վայոց ձորի մարզպետարան - 12:00-12:05 Բացման խոսք (Գրիշա Խաչատրյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ)) - 14:05-14:10 Ողջույնի խոսք (Վայոց ձորի մարզպետարան) - 12:10-12:50 ՀԿՏՀ - համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի ներկայացում (www.jermuk.am օրինակով). Կայքում առկա մասնակցության էլեկտրոնային գործիքները, և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները (Գրիշա Խաչատրյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ)) - 12:50-13:30 Վայոց ձորի մարզի այլ համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի ներկայացում (Ռոբերտ Գրիգորյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ)) - 13:30-14:00 Քննարկում, հարցերի և պատասխաններ (Գրիշա Խաչատրյան, Ռոբերտ Գրիգորյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ)) - 14:00-14:30 ՀաՄաՏեղ ծրագրի www.celog.am կայքի ներկայացում (Ռոբերտ Գրիգորյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ)) - 14:30-15:00 Ամփոփում (Գրիշա Խաչատրյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ))


12:00, ապրիլի 06, 2017

- 4:00, ապրիլի 06, 2017

Սեմինար-քննարկում Արարատի մարզում

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՅՔԵՐԸ (ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ - ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԿԱՅՔԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԸ) - ՍԵՄԻՆԱՐ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ - - Վայրը` Վեդու համայնքապետարան - 14:00-14:05 Բացման խոսք (Գրիշա Խաչատրյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ)) - 14:05-14:10 Ողջույնի խոսք (Արարատի մարզպետարան, Վեդու համայնքապետարան) - 14:10-14:50 ՀԿՏՀ - համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի ներկայացում (www.vedicity.am օրինակով). Կայքում առկա մասնակցության էլեկտրոնային գործիքները, և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները (Գրիշա Խաչատրյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ)) - 14:50-15:30 Արարատի մարզի այլ համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի ներկայացում (Ռոբերտ Գրիգորյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ)) - 15:30-16:00 Քննարկում, հարցերի և պատասխաններ (Գրիշա Խաչատրյան, Ռոբերտ Գրիգորյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ)) - 16:00-16:15 ՀաՄաՏեղ ծրագրի www.celog.am կայքի ներկայացում (Ռոբերտ Գրիգորյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ)) - 16:15-16:30 Ամփոփում (Գրիշա Խաչատրյան (ՏՀԶՎԿ ՀԿ))


2:00, մարտի 17, 2017

- 5:00, մարտի 17, 2017

ՏԻՄ-ԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Սեմինար-քննարկում | ---| Օրակարգ - 11:30-12:00 Մասնակիցների գրանցում 12:00-12:05 Բացման խոսք, Գրիշա Խաչատրյան 12:05-12:35 ՏԻՄ -երում կիրառվող էլեկտրոնային կառավարման համակարգի կառուցվածքի, հիմնական գործառույթների և պլանավորված բարելավումների ներկայացում, Գրիշա Խաչատրյան 12:35-13:30 Հարց ու պատասխան, վարող՝ Ռոբերտ Գրիգորյան 13:30-14:15 Կայքերում և կառավարման տեղեկատվական համակարգերում կրացուցիչ բարելավումների և դրանց իրականացման մեխանիզմների քննարկում, վարող՝ Գրիշա Խաչատրյան 14:15-14:30 Ամփոփում, Գրիշա Խաչատրյան ----| Վայրը` ՏՀԶՎԿ ՀԿ գրասենյակ (Երևան, Կոմիտասի պող. 51, 2-րդ հարկ)


12:00, փետրվարի 28, 2017

- 3:00, փետրվարի 28, 2017

Օրացույց


Տվյալներ չկան

ԹՈՓ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Տվյալներ չկան

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ