NEWS


Վանաձոր ԻնֆոՏունը հավաքագրում է մասնակիցներ

01:57, June 08, 2020

ՀԿ Կենտրոնը Վանաձոր ԻնֆոՏան ՀաՄաՏեղ բաղադրիչի շրջանակներում այս փուլում հայտարարում է երիտասարդների հավաքագրման մասին, ովքեր հաշվի առնելով COVID-19-ի տարածման արդյունքում ստեղծված իրավիճակը կմասնակցեն առցանց դասընթացների, որից հետո հնարավորություն կստանան դիմելու աջակցություն ստանալու՝ համայնքային նախաձեռնություններ իրականացնելու համար։

 

Առցանց դասընթացներն ու հանդիպումները կօգեն երիտասարդներին գաղափարի հստակեցման, վերջինիս ճիշտ ձևակերպման և ներկայացման, համագործակիցներ գտնելու և նախագծերը կյանքի կոչելու հարցում:

 

 

 

Դասընթացների թեմաները՝

 • Ծրագիր առաջարկի մշակում,
 • Ֆոնդհայթայթում / ռեսուրսների ներգրավում,
 • Տեղական ինքնակառավարում,
 • Մասնակցային կառավարում և թափանցիկություն,
 • Հաշվետվողականություն,
 • Այլ․ Շահառուների կարիքիքներից և ծրագրի նպատակներից բխող այլ թեմաներ։

 

 

 

Նախաձեռնությունների աջակցման մրցույթի նպատակն է նպաստել երիտասարդների ակտիվ և իրազեկ մասնակցությանը տեղական ինքնակառավարմանն ու համայնքային կյանքին։

 

Աջակցություն ստացող նախաձեռնությունների թեմատիկ ծածկույթը՝

 • Մասնակցային կառավարում։ Մասնակցային մեխանիզմների (գործիքակազմի) կիրառում,
 • Համայնքային խնդիրներ։ Համայնքային խնդիրների բացահայտում, բարձրաձայնում և լուծման տարբերակների մշակում հանրային հարթակներում,
 • Հանրային իրազեկում։ ՏԻ բարեփոխումների, ապակենտրոնացման և համայնքների խոշորացման վերաբերյալ հանրային իրազեկման աստիճանի բարձրացում,
 • ՏԻՄ թափանցիկություն։ ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության բարձրացում կիրառելով նոր մեդիա գործիքները,
 • Համայնքի տեսանելիության բարձրացում։ Կիրառելով մեդիառեսուրսները/գործիքները նպաստել համայնքի տեսանելիության բարձրացմանն ու հանրայինացմանը,

 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ Հաշվի առնելով համավարակի վտանգները նախաձեռնություններն առավելապես պետք է իրականացվեն առցանց տիրույթում կամ ներառեն այնպիսի գործողություններ, որոնք չեն պարունակում մարդկանց կուտակումներ։

Նախաձեռնությունների աջակցության մասին բոլոր մանրամասները կներկայացվեն գրանցված և ընտրված երիտասարդներին։

 

 

 

Ժամկետներ՝

 • Մասնակցիների հավաքագրում՝ 2020 թվականի մայիսի 29-ից հունիսի 9,
 • Մասնակիցների ընտրություն/տեղեկացում՝ 2020 թվականի հունիսի 9-ից հունիսի 11,
 • Առցանց դասընթացներ՝ 2020 թվականի հունիս ամիս (հավելյալ դասընթացները և խորհրդատվությունները կարող են ներառել նաև հուլիս ամիսը)
 • Նախաձեռնությունների մրցույթի հայտարարում՝ 2020 թվականի Հունիս ամսվա երկրորդ կիսամյակ,
 • Նախաձեռնությունների դիմումների հավաքագրում՝ մինչև 2020 թվականի հուլիսի 10,
 • Նախաձեռնությունների իրականացում՝ հուլիս ամիս։

 

 

Մասնակիցների ընտրության չափանիշները՝

 • Պետք է լինի 16-30 տարեկան երիտասարդ,
 • Բնակվի Լոռու մարզի համայնքներից որևէ մեկում,
 • Մոտիվացված լինի համայնքային կյանքում փոփոխություններ բերելու հարցում,
 • Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում հասանելի լինի և բնակվի թիրախ համայնքում,

 

 

Կապ՝

 

 

 

 

ԴԻՄԵԼ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ


0Calendar


No Data

SURVEYS


No Data

TOP NEWS


No Data

No Data

No Data