NEWS


«Ակտիվ երիտասարդներ, նոր համայնք»

12:32, May 05, 2021

Մանե Աբրահամյանը գ. Եղեգնուտում իրականացնելու է «Ակտիվ երիտասարդներ, նոր համայնք»- դրամաշնորհային ծրագիրը, որի նպատակն է բարձրացնել 18-35 տարեկան անձանց իրավագիտակցությունը։
Խթանել #երիտասարդների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը երիտասարդական խորհրդակցական մարմնի մի


Calendar


No Data

SURVEYS


No Data

TOP NEWS


No Data

No Data

No Data