Փաստաթղթեր


Միգրացիա և հմտություններ. Հայաստանի ազգային զեկույց

2011/2012թթ. Հայաստանում հմտությունների, միգրացիայի և զարգացման միջև եղած կապերի հետազոտության արդյունքները

Ֆայլի հղումը


0