Փաստաթղթեր


Պետական կառավարման եվ տեղական ինքնակառավարման զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Սույն աշխատությունում գնահատվել է պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման արդյունավետությունը, բացահայտվել լուծման ենթակա հիմնախնդիրները, որոնց հաղթահարմամբ կարող է ապահովվել հանրային կառավարման այդ բաղադրիչների հետագա զարգացումը: Մասնավորապես՝ հետազոտության շրջանակներում պարզաբանվել է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման դերը հանրային կառավարման համակարգում, գնահատվել է գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների գործունեության արդյունավետությունը, վերլուծվել են պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում, լիազորությունների բաշխումը և դրանց համապատասխանությունը ֆինանսական ռեսուրսներին, լուսաբանվել են միջհամայնքային միավորումների և համայնքների վարչական խոշորացման հիմնախնդիրները, ինչպես նաև դիտարկվել է տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության խոչընդոտները և հնարավորությունները: Նախատեսված է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հիմնախնդիրներով հետաքրքրվողների համար:

Նյութի հղումը՝ http://media.asue.am


4
Anonymous

09:43, դեկտեմբերի 15, 2020

uA1c1y https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay


Anonymous

08:44, դեկտեմբերի 13, 2020

ZfFALg https://writemyessayforme.web.fc2.com/


Anonymous

02:12, դեկտեմբերի 13, 2020

faSK54 http://xnxx.in.net/ xnxx videos


Anonymous

04:32, դեկտեմբերի 04, 2020

B6wjHt https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay