Փաստաթղթեր


ՀՀ 26 համայնքներում գործող Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակների կողմից տրամադրվող ծառայությունների մատուցումից քաղաքացիների գոհունակության ուսումնասիրության արդյունքներ

Ուսումնասիրության անցկացման ժամկետը՝ 1-19 հոկտեմբերի, 2018 թ.
Ուսումնասիրությունում ընդգրկված համայնքների թիվը՝ 26
ՀՀ-ում գործող 42 ՔՍԳ-ներից 10-ը հիմնվել են Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) կողմից իրականացված «Համայնքային և տնտեսական զարգացումը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում, իսկ 29-ը՝ ԳՄՀԸ կողմից իրականացվող «Լավ տեղական ինքնակառավարում Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակ-ներում, որը պատվիրակված է Գերմանիայի՝ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախա-րարության կողմից, և Հայաստանում համաֆինանսավորվում է Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից։ Ծրագիրն իրականացվում է Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության հետ համատեղ։

Հղումը՝ http://www.mtad.am


0