Գրադարան


Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կանանց քաղաքական մասնակցությունը. Խնդիրներ և հեռանկարներ

Ժողովրդավարության կայացման խնդիրներ լուծող պետության կարևորագույն նպատակներից պետք է լինի քաղաքականության ոլորտում գենդերային հավասարության երաշխավորումը:

Աղբյուրը՝ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կանանց քաղաքական մասնակցությունը. Խնդիրներ և հեռանկարներ, http://www.ysu.am/files/Hasmik_Shapaghatyan_Final_Report_ARM.pdf