ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Կանայք ՏԻՄ-երում(Նոր Երզնկա, Ա.Հարությունյան)

09:50, ապրիլի 02, 2021

Կարևորում էնք կանանց մասնակցությունը տեղական մակարդակում որոշումների կայացման գործընթացներում, կանանց համար հավասար մրցակցության իրավական մեխանիզմերի ներդրման ուղղությամբ պետության կողմից իրականացվող քայլերը։


Կանայք ՏԻՄ-երում(Նոր Երզնկա, Ա.Հարությունյան)

0Օրացույց


Տվյալներ չկան

ԹՈՓ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ