ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Քո ուղին Գլաձորում

09:33, հուլիսի 30, 2021

«Քո ուղին Գլաձորում» ծրագրի նպատակն է՝ Գլաձոր համայնքում բացահայտել 40 երիտասարդների ներուժը, բարձրացնել նրանց իրավագիտակցության մակարդակը՝ զարգացնելով հմտությունները և կարողությունները՝ ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության, հաշվետվողականության, որոշումների կայացման գործընթացների վերաբերյալ և նրանց ներգրավել համայնքի որոշումների կայացման գործընթացում։


Քո ուղին Գլաձորում

0