ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Ես մասնակցում եմ իմ համայնքի կառավարմանը

04:36, օգոստոսի 03, 2021

«Ես մասնակցում եմ իմ համայնքի կառավարմանը» դրամաշնորհային ծրագրի նպատակը հանրային լսումների, ավագանու նիստերի մասին այլընտրանքային գործիքակազմ կիրառելու միջոցով աջակցել Տեղ համայնքի բնակավայրերի բնակիչների՝ տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցության ապահովմանը։


Ես մասնակցում եմ իմ համայնքի կառավարմանը

0