ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Այնթապը զարգացնողը ես եմ

09:47, սեպտեմբերի 27, 2021

Այնթապ համայնքում Sergey Hovhannisyan-ի իրականացրած՝ «Այնթապը զարգացնողը ես եմ» ծրագրին գրանցվեցին 15 և ավել երիտասարդներ։
Դասընթացներին մասնակիցները սովորեցին և ձեռք բերեցին գիտելիքներ համայնքային կառավարման վերաբերյալ։ Վերջում համայնքի ղեկավար՝ Կ․ Սարգսյանին մասնակիցները ներկայացրին առաջարկություններ՝
1.Այնթապ համայնքում ուսանողական ավտոբուսով ուսանողների՝ դեպի համալսարան երթուղին կազմակերպելու հարցում:
2.Ուսանողական վարձերի փոխհատոեւցման համար ներկայացվեցին չափանիշներ, որոնք բավարարելու դեպքում առաջնահերթության կարգով կիրականացվի նրանց՝ փոխհատուցման տրամադրումը:
ՏԻ ոլորտի վերաբերյալ երիտասարդների վերաբերյալ հետաքրքրությունը մինչև ծրագիրը այնքան էլ մեծ չէր, կարելի է ասել բացակայում էր, իսկ այժմ «դոմինոյի» էֆֆեկտով այն տարածվում է։


Այնթապը զարգացնողը ես եմ

0