ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Մարտունի խոշորացված համայնքում տեղի ունեցավ քննարկում

10:35, հունվարի 19, 2022

Հունվարի 8-ին Մարտունի խոշորացված համայնքում տեղի ունեցավ Տեղական ժողովրդավարության դպրոցի շրջանակներում «Գեղարեգ» ՀԿ-ի կողմից կազմակերպված քննարկումը, որի ընթացքում անդրադարձ կատարվեց հետևյալ թեմաներին՝
🔸ՏԻՄ-երի նախընտրական խոստումների և համայնքի զարգացման ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող(ած) ոլորտային ծրագրերի համապատասխանության և հաշվետվողականության մոնիթորինգ և գնահատում,
🔹Համայնքային (այդ թվում՝ բնակավայրային) խնդիրների բացահայտում, դրանց առաջնահերթությունների սահմանում և ջատագովում՝ համայնքի զարգացման ծրագրերում և բյուջեում ներառելու նպատակով։
🔸 Համայնքային (հանրային բնույթի) ծառայությունների մոնիթորինգ և գնահատում՝ ուսումնասիրելով որևէ ծառայության համապատասխանությունը օրենքով սահմանված նորմերին/ստանդարտներին։
❗ Գեղարքունիքի մարզում տարածքային ջատագովության ծրագիրն իրականացնում է «Գեղարեգ» ՀԿ-ն։


Մարտունի խոշորացված համայնքում տեղի ունեցավ քննարկում

0