ՏԺԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ(ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐ


Տժդ ենթադպրոցի հիմնում Չարենցավան և Արգել համայքներում

  • Ժամանակահատված՝
  • Հլս, 2020-Օգս, 2020
  • Կարգավիճակ՝
  • Ավարտված
  • Մասնակիցներ՝
  • 32 (21 կին, 11 տղամարդ)
Բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը
Ծրագրի իրականացման վայրը
  • Մարզը՝
  • Կոտայք
  • Համայնքը՝
  • Չարենցավան
Ծրագրի նպատակը
 • Հնարավորություն ընձեռել երիտասարդներին հարստացնելու գիտելիքները ՏԻՄ-երի գործունեության, մասնակցայնության վերաբերյալ և համայնքների կառավարման ու զարգացման գործընթացներում անմիջական մասնակցություն ունենալ։
Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
 • Կազմվել է գործողություննների պլան, վերանայվել են որոշումները խոսնակների հետ ներկայացվող թեմաները, ընտրվել են մասնակիցները, կազմվել է այն գործիքների ցանկը, որոնց միջոցով կկազմակերպվել է օնլայն հանդիպումները։Կազմակերպվել է թվով 5 դասապրոցես օնլայն ֆորմատով, ինչպես նաև շարադրությունների մրցույթ և 3 համայնքում պատերի վրա նկարվել են նկարներ, որոնք կապված են տեղական ինքնակառավարման հետ։

Ծրագրի արդյունքները
 • Դասընթացների կազմակերպում, թվով՝ 5։ Շարադրությունների մրցույթի անցկացում։ 3 StreetArt պատկերների ստեղծում։ Ավելի ինֆորմացված համայնքի բնակիչներ։

Ծրագրի իրականացման վայրը քարտեզի վրա