ՏԺԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ(ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐ


Դեպի Տիմ

  • Ժամանակահատված՝
  • Մրտ, 2020-Հնս, 2020
  • Կարգավիճակ՝
  • Ավարտված
  • Մասնակիցներ՝
  • 25 (12 կին, 13 տղամարդ)
Բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը
Ծրագրի իրականացման վայրը
  • Մարզը՝
  • Լոռի
  • Համայնքը՝
  • Վանաձոր
Ծրագրի նպատակը
 • Վանաձոր քաղաքում բնակիչների իրազեկվածության և ՏԻՄ գոծունեությունում նրանց ներգրավվածության բարձրացումն է՝ տեղեկատվական և խթանող միջոցառումների իրականացման միջոցով, որոնց արդյունքում կունենանք պահանջատեր և նախաձեռնող բնակչություն:
Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
 • Էլեկտրոնային հայտադիմումների տարածում` թիմի ձևավորման նպատակով; Մասնակիցների և դասընթացավարների ընտրություն, պայմանավորվածության ձեռքբերում եռօրյա դասընթաց տեղական ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, զբոսաշրջության և մեդիագրագիտության մասին. Կազմակերպվել է նաև 20 օրյա պրակտիկայի ուսումնական ծրագրի կազմում։ Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքը վերահսկվել է և եղել է արդյունավետ։

Ծրագրի արդյունքները
 • 1. Մասնակիցների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում
  2. Համայնքային զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրագործում
  3. Համագործակցության հարթակի ստեղծում, որտեղ Վանաձոր քաղաքում առկա հիմնախնդիրներ են վեր հանվում և քննարկումներ տարածվում դրանց լուծումների շուրջ

Ծրագրի իրականացման վայրը քարտեզի վրա