ՏԺԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ(ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐ


Ակտիվ Երիտասարդ

  • Ժամանակահատված՝
  • Մրտ, 2020-Հնս, 2020
  • Կարգավիճակ՝
  • Ավարտված
  • Մասնակիցներ՝
  • 20 (13 կին, 7 տղամարդ)
Բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը
Ծրագրի իրականացման վայրը
  • Մարզը՝
  • Լոռի
  • Համայնքը՝
  • Սպիտակ
Ծրագրի նպատակը
 • Բարձրացնել Սպիտակի եւ հարակից գյուղերի երիտասարդների իրազեկածությունն ու մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը։
Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
 • «Ակտիվ Երիտասարդ» դպրոցը բաղկացած էր երկու փուլից.
  1. Դասընթացներ
  2. Թիմային համայնքային նախաձեռնություններ Դասընթացների ավարտին մասնակիցները բաժանվեցին 4 թիմերի և յուրաքանչյուրը իրականացրեց իր իսկ կողմից առաջարկված համայնքային
  նախաձեռնությունը։

Ծրագրի արդյունքները
 • Բարձրացավ Սպիտակի եւ հարակից գյուղերի երիտասարդնորի իրազեկվածության մակարդակը տեղեկատվության ազատություն, ՏԻՄ օրենք եւ մեդիագրագիտություն թեմաներով։ Մասնակիցները մշակեցին եւ իրականացրին իրենց իսկ կողմից ընտրված համայնքային նախաձեռնությունները։

Ծրագրի իրականացման վայրը քարտեզի վրա