ՏԺԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ(ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐ


Իրազեկ երիտասարդներ, ավելի բարեկարգ համայնք

  • Ժամանակահատված՝
  • Մյս, 2020-Հլս, 2020
  • Կարգավիճակ՝
  • Ավարտված
  • Մասնակիցներ՝
  • 20 (13 կին, 7 տղամարդ)
Բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը
Ծրագրի իրականացման վայրը
  • Մարզը՝
  • Տավուշ
  • Համայնքը՝
  • Իջևան
Ծրագրի նպատակը
 • Զինել երիտասարդներին բավականաչափ գիտելիքներով և գործիքակազմով, տալ Տիմ-ի վերաբերյալ բոլոր հարցերի պատասխանները, սովորեցնել կատարել կայքերի մշտադիտարկում, աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը համայնքային կյանքին, իրենց հուզող խնդիրների վերհանմանը և մասնակցություն լուծման ուղիների քննարկմանը։
Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
 • Համայնքի երիտասարդական զարգացման ծրագրերը պետք է մշակվեն երիտասարդների հետ` նրանց խնդիրների և հուզող հարցերի հիման վրա: Իրականացված ծրագրի գլխավոր նպատակն էր` զինել երիտասարդներին բավականաչափ գիտելիքներով և գործիքակազմով, տալ Տիմ-ի վեաբերյալ բոլոր հարցերի պատասխաններ, սովորեցնել կատարել կայքերի մշտադիտարկում, այսպիսով աջակցել երիտասարդների ներգրավվածությանը համայնքային կյանքին, իրենց հուզող խնդիրների վերհանմանը և մասնակցություն լուծման ուղիների քննարկմանը: Կազմակերպվել են դասընթացներ, թվով՝ 5 հատ, ինչպես նաև հայտարարվել է շարադրությունների մրցույթ։

Ծրագրի արդյունքները
 • Դրամաշնորհային ծրագրի ավարտից հետո ունենք իրազեկ և պատրաստակամ երիտասարդներ, ովքեր ակտիվ կմասնակցեն համայնքային կյանքին և կբարձրացնեն իրենց հուզող յուրաքանչյուր խնդիր: Ծրագրի կարևորագույն արդյունքներից են նաև երիտասարդների ակտիվ շփումը և համայնքային խնդիրների շուրջ քննարկումները։

Ծրագրի իրականացման վայրը քարտեզի վրա