ՏԺԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ(ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐ


Քաղաքացի

  • Ժամանակահատված՝
  • Մյս, 2020-Հլս, 2020
  • Կարգավիճակ՝
  • Ավարտված
  • Մասնակիցներ՝
  • 5 (3 կին, 2 տղամարդ)
ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկություն և հաշվետվողականություն
Ծրագրի իրականացման վայրը
  • Մարզը՝
  • Տավուշ
  • Համայնքը՝
  • Իջևան
Ծրագրի նպատակը
 • "Տեսանյութերի միջոցով բնակիչներին բացատրել ՏԻՄ հասկացությունը, դրա գործառույթները, խնդիրները ու դրանց լուծման մեթոդները` այդպիսով բարձրացնելով բնակչության իրավագիտակցության, պատասխանատվության աստիճանը համայնքի ու համաքաղաքացիների նկատմամբ:"
Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
 • Պատրաստվել են ՏԻՄ-ի մասին պատմող տեսանյութեր և տեղադրվել են ֆեյսբուքյան «Քաղաքացին» (The Citizen) անվանումով էջում: (https://www.facebook.com/thecitizenam)

Ծրագրի արդյունքները
 • Ծրագրի շրջանակում ստեղծված տեսանյութերը ֆեսյբուքի միջոցով ապահովել են միասիn 7500 դիտում` այդպիսով ապահովելով մեր համաքաղաքացիների և մասնավորապես Իջևանի շրջանի բնակչության` ՏԻՄ հարցերի նկատմամբ վերաբերմունքի դրական փոփոխություն:

Ծրագրի իրականացման վայրը քարտեզի վրա