ՏԺԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ(ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐ


ՏԻՄ ինֆո

  • Ժամանակահատված՝
  • Փտվ, 2020-Մյս, 2020
  • Կարգավիճակ՝
  • Ավարտված
  • Մասնակիցներ՝
  • 25 (14 կին, 11 տղամարդ)
Բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը
Ծրագրի իրականացման վայրը
  • Մարզը՝
  • Արմավիր
  • Համայնքը՝
  • Էջմիածին
Ծրագրի նպատակը
 • "Համայնքում ունենալ գիտակից, ակտիվ եւ համագործակցող քաղաքացիներ, ովքեր կլինեն ոլորտային գիտելիքների կրողներ եւ փոխանցողներ։"
Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
 • Էջմիածնի երիտասարդների շրջանում կազմակերպվել են հավաքագրման գործընթացները: Կազմված խմբի հետ անցկացվել են դասընթացներ, հանդիպումներ Էջմիածնի քաղաքապետի հետ, ինչպես են նաև ավագանու սիմուլյացիոն խաղ։

Ծրագրի արդյունքները
 • Ծրագրի արդյունքում Էջմիածին համայնքի եւ հարակից շրջանների 25 երիտասարդներ ծանոթացան իրենց իրավունքներին և պարտականություններին՝ որպես համայնքի բնակիչներ, տեղեկացան ավագանու անդամ դառնալու չափորոշիչներին, ոմանց մոտ ցանկություն առաջացավ ապագայում ավագանու անդամ դառնալու։ Նրանք նաեւ ծանոթացան իրենց հետաքրքրող կամ հուզող հարցը ՏԻ մարմիններին հղելու կարգին։

Ծրագրի իրականացման վայրը քարտեզի վրա