ՏԺԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ(ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐ


Տեսանելի ՏԻՄ-ը

  • Ժամանակահատված՝
  • Դկտ, 2019-Մրտ, 2020
  • Կարգավիճակ՝
  • Ավարտված
  • Մասնակիցներ՝
  • 1 (կին)
Համ. ծառայ-նների հասանելիություն և մատչելիություն բոլոր բնակիչների, այդ թվ. խոց. խմբերի համար
Ծրագրի իրականացման վայրը
  • Մարզը՝
  • Շիրակ
  • Համայնքը՝
  • Գյումրի
Ծրագրի նպատակը
 • Ակտիվացնել լսողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց տեղեկացվածությունը ՏԻՄ ոլորտի մասին։
Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
 • Ծրագիրը լսողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար է, ովքեր չեն կարողանում մասնակից դառնալ ՏԻՄ գործունեությանը, քանի որ ինֆորմացիան հասանելի չէ նրանց համար։ Ծրագրի ընթացքում ՏԻՄ ոլորտի մասին պատմող 8 մուլտերը ենթարկվել են սուրդո թարգմանության և տարածվել շահառու խմբերի շրջանում։

Ծրագրի արդյունքները
 • Լսողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար հեշտացվեց ՏԻՄ ոլորտի վերաբերյալ պարզագույն գիտելիքների ստացումը:

Ծրագրի իրականացման վայրը քարտեզի վրա