ՏԺԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ(ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐ


Իրազեկ աշակերտ, գիտակից քաղաքացի

  • Ժամանակահատված՝
  • Նյմ, 2019-Փտվ, 2020
  • Կարգավիճակ՝
  • Ավարտված
  • Մասնակիցներ՝
  • 25 (16 կին, 9 տղամարդ)
Բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը
Ծրագրի իրականացման վայրը
  • Մարզը՝
  • Շիրակ
  • Համայնքը՝
  • Առափի
Ծրագրի նպատակը
 • Շիրակի մարզի Առափի, Լուսաղբյուր գյուղերի և Գյումրու թիվ 8 միջնակարգ դպրոցների ԱԽ անդամների հմտությունների և կարողությունների զարգացման միջոցով խթանել մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը:
Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
 • Հրապարակված 3 հոդված, 40 հարցում, 80% իրավագիտակից ԱԽ անդամներ:
  Խնդիրներ.
  1.Երեք դպրոցների ԱԽ անդամների իրազեկվածության, իրավագիտակցության և հաղորդակցման հմտությունների բարձրացում:
  2. Աշակերտների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը:

Ծրագրի արդյունքները
 • Ծրագրի գլխավոր արդյունքը աշակերտական ցանցի ստեղծումն ու երեք դպրոցների աշակերտներին մեկ հարթակի շուրջ համախմբումը: Արդյունքում ունենք կայացած 4 դասընթաց, պատրաստված 1 զեկույց և 3 հոդված՝ գրված աշակերտների կողմից: Աշակերտական խումբը հետագայում կներգրավվի նմանատիպ ուրիշ ծրագրերում:

Ծրագրի իրականացման վայրը քարտեզի վրա