ՏԺԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ(ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐ


Քաղաքացիական ակտիվություն Ամասիա համայնքում

  • Ժամանակահատված՝
  • Դկտ, 2019-Փտվ, 2020
  • Կարգավիճակ՝
  • Ավարտված
  • Մասնակիցներ՝
  • 24 (6 կին, 18 տղամարդ)
Բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը
Ծրագրի իրականացման վայրը
  • Մարզը՝
  • Շիրակ
  • Համայնքը՝
  • Սարապատ
Ծրագրի նպատակը
 • "Միավորել Ամասիա համայնքի բոլոր բնակավայրերի ակտիվ երիտասարդներին և այդ երիտասարդների մեջ ժողովրդավարական նորմերը սերմանելու միջոցով հասնել նրան, որ նրանք կարողանան ինքնուրույն կազմակերպել համայնքի խնդիրների գնահատումը և ավագանու նիստերի օրակարգում հարցերի ընդգրկումը ։"
Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
 • Ամասիա համայնքի ակտիվ երիտասարդների համար իրականացվել են դասընթացներ ՏԻՄ-ի գործունեության վերաբերյալ։ Դասընթացների նթացքում մասնակիցները բաժանվել են խմբերի և ստացել տարբեր առաջադրանքներ, որոնց հիմնական նպատակն էր բարձրացնել իրազեկվածության և պահանջատիրության զգացումը երիտասարդների մոտ։

Ծրագրի արդյունքները
 • Ծրագրի շահառուները սովորեցին համայնքային հիմնախնդիրների բացահայտման և կարիքների գնահատման եղանակները, ինչպես նաև էականորեն նոր գիտելիքներ ձեռք բերեցին համայնքում ՏԻՄ գործառույթների մասին։

Ծրագրի իրականացման վայրը քարտեզի վրա