ՏԺԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ(ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐ


«Հանուն Համայնքի»

  • Ժամանակահատված՝
  • Օգս, 2019-Դկտ, 2019
  • Կարգավիճակ՝
  • Ավարտված
  • Մասնակիցներ՝
  • 24 (6 կին, 18 տղամարդ)
Բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը
Ծրագրի իրականացման վայրը
  • Մարզը՝
  • Սյունիք
  • Համայնքը՝
  • Տաթև
Ծրագրի նպատակը
 • Նպաստել Տեղ և Տաթև համայնքների ակտիվ և նախաձեռնող երիտասարդական հասարակական խմբերի ստեղծմանը և ներգրավվմանը համայնքի կառավարման մեջ, որի արդյունքում համայնքները կունենան 50 երիտասարդ բավարար գիտելիքներով, ովքեր իրենց և հանրությանը հուզող խնդիրները կմտցնեն ավագանու նիստի օրակարգ և կհասնեն ցանկալի արդյունքի։
Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
 • Հավաքագրվել են ակտիվ և նախաձեռնող երիտասարդները, որոնք դասընթացների միջոցով ստացան համապատասխան գիտելիքներ ՏԻՄ-ի գործառույթների, բնակիչների իրավունքների և պարտականությունների մասին։ ՈՒսումնասիրվել է համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում հարց մտցնելու նախաձեռնության կազմակերպման և իրականացման ուղեցույցը։ Կազմակերպվել է դերային խաղ, որի ընթացքում մասնակիցները իրենց գիտելիքներն են ավելացրել ՏԻՄ համակարգի և ավագանու աշխատանքների մասով։

Ծրագրի արդյունքները
Ծրագրի իրականացման վայրը քարտեզի վրա