ՏԺԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ(ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐ


Ոգևորենք կանանց

  • Ժամանակահատված՝
  • Սպտ, 2019-Դկտ, 2019
  • Կարգավիճակ՝
  • Ավարտված
  • Մասնակիցներ՝
  • 24 (6 կին, 18 տղամարդ)
Համ. ծառայ-նների հասանելիություն և մատչելիություն բոլոր բնակիչների, այդ թվ. խոց. խմբերի համար
Ծրագրի իրականացման վայրը
  • Մարզը՝
  • Սյունիք
  • Համայնքը՝
  • Սիսիան
Ծրագրի նպատակը
 • Նպաստել համայնքում կանանց դերի բարձրացմանը՝ զինելով նրանց ՏԻՄ-երի և անձնային աճի մասին նոր գիտելիքներով, հմտություններով և փորձով:
Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
 • Ծրագրում ընդգրվել են Սիսիան համայնքում բնակվող 20 երիտասարդ կանայք։ Նրանց հնարավորություն է ընձեռվել մասնակցել մի քանի դասընթացների, որտեղ ձեռք են բերել ոչ միայն գիտելիքներ ՏԻՄ-ի գործունեության մասին, տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցության եղանակների մասին, այլ նաև արդյունավետ ներկայացման, հաղորղակցման, ժամանակի կառավարման հմտություններ։Ծրագրի արդյունքները
 • Ծրագրի արդյունքում 13 կին մի քանի քայլ առաջ են գնացել, սովորել են արտահայտել սեփական կարծիքը և ավելի ազատ մասնակցել ՏԻՄ գործունեությանը, որը մեծ հաջողություն է Սիսիանի տարածաշրջանի կանանց համար: Գործում է ծրագրի շահառու կանանց Ֆեյսբուքյան խումբը, որտեղ նրանք պարբերաբար գրառումներ են կատարում, կիսվում փորձով և նոր հնարավոր ծրագրային առաջարկներով։

Ծրագրի իրականացման վայրը քարտեզի վրա