ՏԺԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ(ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐ


«Եռօրյա ճամբար Արենի համայնքում»

  • Ժամանակահատված՝
  • Սպտ, 2019-Սպտ, 2019
  • Կարգավիճակ՝
  • Ավարտված
  • Մասնակիցներ՝
  • 23 (15 տղամարդ, 18 կին)
Բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը
Ծրագրի իրականացման վայրը
  • Մարզը՝
  • Վայոց ձոր
  • Համայնքը՝
  • Արենի
Ծրագրի նպատակը
 • Համայնքի երիտասարդների շրջանում բարձրացնել տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակը
Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
 • Արենի համայնքի 6 բնակավայրից ընտրված 23 երիտասարդ հնարավորություն ստացան մասնակցելու եռօրյա ճամբարում, որի ընթացքում ծանթացան ՏԻՄ- գործունեության, տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցության կարևորության և եղանակների մասին, ինչպես նաև քննարկումների ընթացքում վերհանեցին իրենց բնակավայրերում հիմնախնդիրները և առաջարկեցին հնարավոր լուծումները։ Ճամբարում մասնակցում էր նաև Արենի համայնքի ղեկավարը, ով խոստացավ երիտասարդներին տրամադրել աշխատասենյակ վերջիններիս հավաքները և աշխատանքը ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով:


Ծրագրի արդյունքները
 • Արենի համայնքում իրականացված եռօրյա ճամբարում որպես կարևորագույն արդյունքներ գրանցվել են 28 երիտասարդների ակտիվ շփումը և համայնքային խնդիրների շուրջ համագործակցությունը, ՏԻՄ-երի վերաբերյալ գիտելիքների ապահովումը, սոցիալական պատասխանատվության մակարդակի բարձրացումը: Համայնքի ղեկավար Հ. Սահակյանի հետ երիտասարդների պայմանավորվածության արդյունքում Արենի բնակավայրում որպես երիտասարդական կենտրոն տրամադրվել է համապատասխան տարածք (աշխատասենյակ)՝ երիտասարդների հավաքները և հետագա աշխատանքները ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով: Ելփին բնակավայրում իրականացվել է ծառատունկ, որի համար միջոցներ տրամադրել է համայնքապետարանը:

Ծրագրի իրականացման վայրը քարտեզի վրա