ՏԺԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ(ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐ


Համայնքի ապագա առաջնորդներ

  • Ժամանակահատված՝
  • Օգս, 2019-Դկտ, 2019
  • Կարգավիճակ՝
  • Ավարտված
  • Մասնակիցներ՝
  • 46 (32 կին, 14 տղամարդ)
Բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը
Ծրագրի իրականացման վայրը
  • Մարզը՝
  • Վայոց ձոր
  • Համայնքը՝
  • Եղեգնաձոր
Ծրագրի նպատակը
 • Ծրագրի նպատակն է 11-12-րդ դասարանների թվով 45 աշակերտներին դարձնել իրավագիտակից և ներգրավել համայնքի կառավարման և զարգացման գործընթացներին, ինչպես նաև բարձրացնել հանրային մասնակցության մակարդակը կառավարման գործընթացներին։
Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
 • Ծրագիրն իրենից ներկայացնում էր դասընթացների շարք, որի շնորհիվ Եղեգնաձոր, Մալիշկա և Վայք համայնքների շուրջ 50 աշակերտ տեղեկացավ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության և գործառույթների, իրավունքների և պարտականությունների մասին։ Ծրագրի շրջանակներում մասնակիցները, ձեռք բերելով համապատասխան գիտելիքներ, վեր հանեցին իրենց համայնքների խնդիրները և ավագանու անդամների օգնությամբ փորձեցին ներկայացնել դրանք ավագանու նիստի ընթացքում։

Ծրագրի արդյունքները
 • Եղեգնաձոր, Մալիշկա և Վայք համայնքների շուրջ 50 աշակերտ տեղեկացավ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության և գործառույթների, իրավունքների և պարտականությունների մասին։ Ծրագրի շրջանակներում մասնակիցները, ձեռք բերելով համապատասխան գիտելիքներ, վեր հանեցին իրենց համայնքների խնդիրները և ավագանու անդամների օգնությամբ փորձեցին ներկայացնել դրանք ավագանու նիստի ընթացքում։

Ծրագրի իրականացման վայրը քարտեզի վրա