ՏԺԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ(ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐ


StreetԱղբ

  • Ժամանակահատված՝
  • Հլս, 2020-Օգս, 2020
  • Կարգավիճակ՝
  • Ավարտված
  • Մասնակիցներ՝
  • 35 (21 կին, 14 տղամարդ)
Համ. ծառայ-նների հասանելիություն և մատչելիություն բոլոր բնակիչների, այդ թվ. խոց. խմբերի համար
Ծրագրի իրականացման վայրը
  • Մարզը՝
  • Գեղարքունիք
  • Համայնքը՝
  • Մարտունի
Ծրագրի նպատակը
 • Գեղարքունիքի մարզի համայնքներում վերաիմաստավորել աղբը, պլաստիկ շշերից ստանալ աղբամաններ, խթան հանդիսանալ բնակչության շրջանում աղբի տեսակավորմանը, զարգացնել էկոգիտակցությունը։
Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
 • 1.Կատարվել է սոց հարցում՝ <<Ինչպես են վարվում բնակիչները իրենց առորյա աղբ հետ >> թեմայով։
  2. Կազմակերպվել են դասընթացներ
  1.<< Աղբի վերամշակումը, աղբը այլընտրանքային ռեսուրս>>
  2.<<Էկոլոգիական խնդիրները գոյության սպառնալիք>> թեմաներով։
  3. ԷկոstrieՏիմ ծրագրի անդամները կամավորների հետ միասին մաքրել են Սևանա լճի ափը՝ Արծվանիստ համայնքից դեպի Վարդենիս։
  4.<<Պահպանիր բնությունը>>խորագրով Stret art-եր են պատկերվել Մարզի չորս համայնքներում` Գետաշենում, Վաղաշենում, Վարդենիկում, Արծվանիստում։ 5 Աղբից աղբամաններ են պատրաստվել և տեղադրվել Արծվանիստ և Վաղաշեն համայնքներում։

Ծրագրի արդյունքները
 • 1. Ստացել ենք ինֆորմացիա Գեղարքունիքի մարզի տարբեր համայնքների բնակիչներից թե ինչ են անում իրենց առօրյա աղբը, ինչպես պետք է այն օգտագործել։
  2. Սևանա Լճի ափը մաքրվել է ամբողջությամբ աղբից։
  3. Սոցիալական քարոզարշավ է իրականացվել բնությունը պահպանելու վերաբերյալ street art- երի միջոցով։
  4. Մարզի երկու համայնք թվով միասին ունեն վեց աղբաման։
  5. Դասընթացի մասնակիցները ստացել են գիտելիքներ՝ ինչն է աղբը և ինչպես այն օգտագործել։
  6. Ամրապնդվել է համայնք համայնքապետարան կապը։

Ծրագրի իրականացման վայրը քարտեզի վրա