ՏԺԴ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ(ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ) ԾՐԱԳՐԵՐ


Տեղում Իրազեկվիր Մասնակցիր

  • Ժամանակահատված՝
  • Մյս, 2020-Հլս, 2020
  • Կարգավիճակ՝
  • Ավարտված
  • Մասնակիցներ՝
  • 25 (15 կին, 10 տղամարդ)
Բնակիչների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը
Ծրագրի իրականացման վայրը
  • Մարզը՝
  • Գեղարքունիք
  • Համայնքը՝
  • Գավառ
Ծրագրի նպատակը
 • Նպաստել Գավառ համայնքում բնակիչների (մասնավորապես երիտասարդների) մասնակցությանը տեղական ինքնակառավարմանը։
Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը
 • Երիտասարդները կիրազեկվեն ՏԻՄ-ի և նրա ծավալած
  գործունեության մասին, ձեռք կբերեն առաջնորդական, էսսեներ գրելու և տեքստի հետ աշխատելու
  հմտություններ, կամրապնդվի ՏԻՄ-ի և հանրության կապը։

  Ծրագրի խնդիրները
   Իրազեկել երիտասարդներին ՏԻՄ-ի և նրա ծավալած գործունեության մասին։
   Խթանել երիտասարդների մասնակցությունը համայնքի խնդիրների լուծման գործում։
   Երիտասարդների շրջանում բարձրացնել իրազեկվածության մակարդակը:

Ծրագրի արդյունքները
 • Ծրագրի գործունեության ընթացքում երիտասարդները խորապես ուսումնասիրեցին ՏԻՄ-ի գործունեությունը, ձեռք բերեցին գիտելիքներ, որոնք էլ ներկայացրին իրենց էսսեներում ՝ ցույց տալով իրենց համայնքում ՏԻՄ-ի դերը և առաջ քաշելով տարբեր խնդիրներ:Դասընթացում ձեռք բերված գիտելիքները առաջիկայում կարող են օգտագործվել ՏԻՄ-բնակիչ կապը էլ ավելի ամրապնդելու համար:

Ծրագրի իրականացման վայրը քարտեզի վրա