ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ


Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացում. համայնքների խոշորացում և միջհամայնքային համագործակցություն. ՀՀ Սյունիքի մարզի օրինակով

Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացում. համայնքների խոշորացում և միջհամայնքային համագործակցություն

ՀՀ կառավարություն

0