ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ


ՀՀ ՏԿԶ նախարարությունը մշակել է Տարածքային կառավարման հայեցակարգի նախագիծ

ՀՀ ՏԿԶ նախարարությունը մշակել է Տարածքային կառավարման հայեցակարգի նախագիծ

ՀՀ ՏԿԶՆ Տարեթիվը 2017 թ․

0