հայտարարություններ


Վերապատրաստման դասընթաց ՏԻՄ աշխատակիցների համար

01:06, ապրիլի 07, 2016

Վերապատրաստման դասընթաց ՏԻՄ աշխատակիցների համար Ընտրական նոր օրենսգրքի վերաբերյալ՚


Վերապատրաստաման դասընթաց