Փաստաթղթեր


Մեթոդական ուղեցույց համայնքապետարանների համար

Համայնքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքի հաստատման, հաստիքացուցակի կազմման, պաշտոնային դրույքաչափերի համամասնության սահմանման

Ֆայլի հղումը


0