Նկարների ալբոմներ


Համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերը (մասնակցային էլեկտրոնային գործիքներ և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները - Գեղարքունիքի մարզի համայնքների կայքերի օրինակը)

10:32, փետրվարի 08, 2017

Սեմինար-քննարկում (08.02.2017 - Սևանի համայնքապետարան)