ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ


Կատեգորիա
Անվանումը
Ընդունման տարեթիվը
Կազմակերպության անվանումը
Կից ֆայլեր

Ծրագրային գաղափարներ

Գորիս, Տեղ, Գորհայք, Մեղրի, Վայք, Զառիթափ, Ուրցաձոր, Նոյեմբերյան, Կողբ, Այրում, Թորոսգյուղ, Ամասիա, Աշոցք Եվ Արփի համայնքների ծրագրային գաղափարներ

2016

ՀՀ ՏԿԶՆ և ԳՄՀԸ


Հայեցակարգ

ՀՀ 2017 թվականի խոշորացվող համայնքների նկարագրությունը. Քաղած դասերի զեկույց

2017

.


Հայեցակարգ

ՀՀ 2017 թվականի խոշորացվող համայնքների նկարագրությունը. Քաղած դասերի զեկույց 1

2017

.


Հայեցակարգ

ՀՀ 2017 թվականի խոշորացվող համայնքների նկարագրությունը. Քաղած դասերի զեկույց 2

2017

.


Հայեցակարգ

ՀՀ 2017 թվականի խոշորացվող համայնքների նկարագրությունը. Քաղած դասերի զեկույց 2.1

2017

.


Հայեցակարգ

ՀՀ 2016-2025 թվականների տարածքային զարգացման ռազմավարութուն

ՀՀ կառավարություն


Հայեցակարգ

ՀՀ 2017-2036 թվականների կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարություն

ՀՀ կառավարություն


Հայեցակարգ

Տարածքային համաչափ զարգացում

ՀՀ ՏԿԶՆ


Հայեցակարգ

Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ձևավորման հայեցակարգ

ՀՀ կառավարություն


Հայեցակարգ

Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ձևավորման հայեցակարգ

ՀՀ կառավարություն


Հետազոտություն

Համայնքների խոշորացման հիմնախնդիրը ՀՀ-ում

2011

ԵՊՀ


Հետազոտություն

Համայնքների խոշորացման սցենարներ

ՀՀ ՏԿԶՆ


Հետազոտություն

Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացում. համայնքների խոշորացում և միջհամայնքային համագործակցություն. ՀՀ Սյունիքի մարզի օրինակով

ՀՀ կառավարություն


Հետազոտություն

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ստեղծման` ՀՀ կառավարության հայեցակարգի գործնական իրականացման վերաբերյալ

ԳՄՀԸ


Հետազոտություն

Ուսումնասիրություն ՀՀ Վայոց ձորի մարզում «Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ստեղծման` ՀՀ կառավարության հայեցակարգի» գործնական իրականացման վերաբերյալ

ԳՄՀԸ


Հետազոտություն

Դիլիջան, Թումանյան և Տաթև համայնքների մասնակցային ախտորոշուման եվ պլանավորման մեթոդներ

ԳՄՀԸ


Հետազոտություն

ՀՀ 2017 թվականի 34 խոշորացվող համայնքներից 10-ի նկարագրությունը

.


Այլ

Համայնքների խոշորացման փնջեր

ՀՀ ՏԿԶՆ


Բարեփոխումների Նախագծեր

ՀՀ ՏԿԶ նախարարությունը մշակել է Տարածքային կառավարման հայեցակարգի նախագիծ

2017

ՀՀ ՏԿԶՆ