ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ


Համայնքների խոշորացման սցենարներ

Սույն ուսումնասիրության շրջանակներում, որպես Հայաստանում վարչատարածքային բաժանման օպտիմալացման արդիական գործիք, դիտարկելով համայնքների խոշորացումը, առաջարկվում է խոշորացման երկու սցենար...

ՀՀ ՏԿԶՆ

0