ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ


ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ստեղծման` ՀՀ կառավարության հայեցակարգի գործնական իրականացման վերաբերյալ

.

ԳՄՀԸ

0