ՏԺԴ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐ - ԲԱԶԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ


Փուլ 3 - Համայնքի զարգացման ծրագրեր, բյուջե, ծրագրի կառավարում, մոնիթորինգ և գնահատում

Համայնքի զարգացման ծրագրեր, բյուջե, ծրագրի կառավարում, մոնիթորինգ և գնահատում

Թեմայի հեղինակ - Փորձագետ(ներ):

Աննա Ղորուխչյան
Հեռ.: +37411531397
Էլ. փոստ: annghorukhchyan@gmail.com
Հասմիկ Մանասյան (Գրիգորյան)
Հեռ.: +37411531397
Բջջ.: +37499919970
Էլ. փոստ: hasmikairapetovna@gmail.com

Թեմայի հեղինակ - Փորձագետ(ներ):

Գայանե Մկրտչյան
Հեռ.: +37410251575
Բջջ.: -
Էլ. փոստ: gmkrtchyan@epfound.am
Մարինա Այվազյան
Հեռ.: +37410251575
Բջջ.: -
Էլ. փոստ: mayvazyan@epfound.am